youtube movies

February 16, 2007

Sana Maulit Muli – Episode 27 (021307) [1/2]

Filed under: interesting, Video, videos, youtube — youtubemovie @ 7:30 am

Youtube Commments:
why are these young ones in a position for a serious relationship. They are still in high school. I would discourage my daughter to get too serious with a relationship. They are too young. They could date, have fun…pero too much…iyong mahal na mahal na mahal….sobra,..too serious for the kids.

tulad ni clara>>”Sapagkat ang mga tao’y magiging maibigin sa kanilang sarili,maibigin sa salapi,mayayabang,mga mapagmalaki,mapagtungayaw,masuwayin sa mga magulang,mga walang turing,mga walng kabanalan,wlang katutubong pag-ibig,mga wlang paglulubag,mga palabintangin,mga wlang pagpipigil sa sarili,mga mabangis,hindi maiibigin sa mabuti,mga mati2gas ang ulo,mga lilo,mga palalo,mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maiibigin sa Dios”(2 Mat.3:1-4)

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: